Παρουσιάσεις

Εισήγηση για τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα που διοργάνωσε η ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 2024

Ομιλία του Δ. Μέλισσα, στην Πολυτεχνική Σχολής Θεσσαλίας στο Τμήμα Πολεοδομίας -Χωροταξίας με θέμα: Από τη συμβατική στη ψηφιακή διαβούλευση  με τεχνολογία Blockchain

Ομιλία του Δ. Μέλισσα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο: «Δημόσιες Συμβάσεις και Πολεοδομία στην τεχνητή νοημοσύνη», στο πλαίσιο Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο: «Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη», που διοργανώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με συνεργασία με τις Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

29 Μαρτίου 2023

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

18:00 – 18:15 Χαιρετισμός, Εισαγωγή στην προβληματική της εσπερίδας
Μάριος Χαϊνταρλής, Πρόεδρος Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Δικηγόρος

18:15 – 18:45 H κυριαρχία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου ως πολύ-εργαλείο του σχεδιασμού
Δημήτριος Μέλισσας, Δικηγόρος – Καθηγητής ΕΜΠ

18:45 – 19:00 To Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: από το χθες στο σήμερα
Γεωργία Γεμενετζή, Επικ. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ

19:00 – 20:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Το ΕΠΣ, μια πρόκληση για την κεντρική διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τους πολεοδόμους – χωροτάκτες, τους πολίτες

Ευάγγελος Ασπρογέρακας, Επικ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ
Άννα Γιαννιού, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Ελλάδας ΣΕΜΠΧΠΑ
Ανέστης Γουργιώτης, Επικ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Λάμπρος Κίσσας, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Παναγιώτης Πανταζής, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, ΕΔΙΠ ΤΜΧΠΠΑ
Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ

Συντονισμός – Απολογισμός: Αναστασία Τασοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια ΤΜΧΠΠΑ

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ημερίδα: “Natura και χρήσεις γης”

Μαγνητοσκόπηση της Ημερίδας που διοργάνωσε ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και διεξήχθη στην Αίθουσα Καυταντζόγλου του Κτιρίου Αβέρωφ, στο Συγκρότημα Πατησίων του Ιδρύματος.

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Ημερίδα “ΤΠΣ vs ΕΠΣ;”

Μαγνητοσκόπηση της Ημερίδας που διοργάνωσε ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και διεξήχθη στην Αίθουσα Καυταντζόγλου του Κτιρίου Αβέρωφ, στο Συγκρότημα Πατησίων του Ιδρύματος.

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Ημερίδα “Μητροπολιτικός Σχεδιασμός: Ο ρόλος των Ρυθμιστικών Σχεδίων”

Μαγνητοσκόπηση της Ημερίδας που διοργάνωσε ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και διεξήχθη στην Αίθουσα Καυταντζόγλου του Κτιρίου Αβέρωφ, στο Συγκρότημα Πατησίων του Ιδρύματος.

12/10/2014
Ειδικά Ζητήματα Δόμησης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος

ΘΕΜΑ:Νέος Οικοδομικός Κανονισμός [Ν.Ο.Κ.]. Κρίσιμα ζητήματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή του ΓΟΚ 1929, ΓΟΚ 1955, ΓΟΚ 1985.
2. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του ΝΟΚ.
3. Ποια η σχέση του ΝΟΚ με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό;
4. Καινοτομίες του ΝΟΚ (βιοκλιματικός σχεδιασμός, ΑΜΕΑ, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμιση πυκνοδομημένων και αστικών περιοχών.

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ