Συνεργάτες

  1. Δημήτρης Κ. Μέλισσας, Δικηγόρος, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  2. Αλεξία Δ. Τσάτσου, Δικηγόρος
  3. Ειρήνη Ι. Φαϊτού, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου
  4. Κλειώ Χ. Κλεφτογιάννη, Δικηγόρος, M2R PANTHEON – SORBONNE
  5. Ντιάνα I. Σκιαδά, Δικηγόρος, ΠΜΣ Πολεοδομία – Χωροταξία ΕΜΠ
  6. Αμαλία I. Κουδούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ