Όροι Χρήσης

Το www.dmelissas.gr είναι ο ιστότοπος, όπου παρουσιάζονται οι υπηρεσίες της ελληνικής δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ και έδρα την Αθήνα Αττικής, Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, (ΑΦΜ: 035771181 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στον ιστότοπο www.dmelissas.gr προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή του περιεχόμενου του ιστότοπου www.dmelissas.gr από τρίτους χωρίς την ρητή άδεια της «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ». Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» δε δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Λοιποί Όροι
Το www.dmelissas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.dmelissas.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή. Για κάθε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Στοιχεία Εταιρείας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ, ΑΦΜ: 035771181 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 161162802000, ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ