ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδρύθηκε το 1960

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες
Παραστάσεις σε Δικαστήρια:

• για τη δόμηση
• την πολεοδόμηση
• το περιβάλλον
• την ενέργεια
• από την αδειοδότηση στην αξιοποίηση