Το Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο «Δημήτρης Μέλισσας & Συνεργάτες», αποτελεί τη συνέχεια του δικηγορικού γραφείου Δημήτρη Θ. Τσάτσου και Συνεργατών, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1960 και μετασχηματίσθηκε σε δικηγορική εταιρεία το 2014, με επικεφαλής τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Δημήτρη Μέλισσα.


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :
α) τη νομική εκπροσώπηση στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια όλης της χώρας για ένδικες διαφορές για τη δόμηση, την πολεοδομία, το περιβάλλον και την ενέργεια,
β) την παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών και την εν γένει νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις σχετικές με την αξιοποίηση, την αδειοδότηση και χρηματοδότηση της ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων, έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και περιβαλλοντικών έργων.

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ