Υπηρεσίες

Εξειδικευμένο γραφείο: στο χωροταξικό – πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, δίκαιο ενέργειας και στο δίκαιο ακινήτων (εμπράγματο – ενοχικό).
Παραστάσεις στα διοικητικά δικαστήρια – στο Συμβούλιο της Επικρατείας – στα πολιτικά δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο με επίκεντρο:

  • Α. τη δόμηση: χρήσεις γης, νέος οικοδομικός κανονισμός, υλοποίηση οικοδομικών αδειών, αυθαίρετες κατασκευές, ακτές, αιγιαλός, παραλία, ρέματα.
  • Β. τα ακίνητα: ίδρυση φορέα ανάπτυξης (συμφωνητικά μετόχων) και στήριξη κατά τη λειτουργία (διοικητικά συμβούλια και γενικές συνελεύσεις), διαπραγμάτευση και σύναψη όλου του πλέγματος συμβάσεων για την αξιοποίηση ακινήτων, όπως, ενδεικτικά αγοραπωλησίες, μισθώσεις, συμβάσεις έργου, προμήθειας, αποκλειστικής αντιπροσωπείας, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης (μέσω απλών και ομολογιακών δανείων).
  • Γ. την πολεοδομία: Τουριστικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος (διατηρητέα κτίρια και διατηρητέοι οικισμοί, μνημεία και επεμβάσεις), Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Πράξη Εφαρμογής.
  • Δ. τη χωροταξία: ειδικά και περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια.
  • Ε. το περιβάλλον: περιβαλλοντική αδειοδότηση, βιοποικιλότητα Natura 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, απόβλητα, αστικά λύματα.
  • ΣΤ. την ενέργεια: αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, χερσαία και πλωτά αιολικά πάρκα, χερσαία και πλωτά φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά έργα, έργα αντλησιοταμίευσης και υβριδικά έργα.

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ